food
food
food
food
food
food
food

فسنجان با مرغ

هر چه از طعم و عطر یک فسنجان خوب‌جاافتاده بگوییم، کم گفته‌ایم. انارش میوه‌ی بهشتی است  و گردویش، یادآور اصالت هنر آشپزی ایرانی. فسنجان با مرغ، طعم دیگری دارد. اگر آب انار، ترش باشد، گاه آشپز به سلیقه‌ی خود، میوه‌ای شیرین مثل کدوحلوایی یا سیب رنده‌شده به خورش اضافه می‌کند که خاصیت غذا را چند برابر می‌کند؛ خصوصاً اگر از راه رسیده باشی و خسته و گرسنه و خورش آماده و قوام‌یافته روی میز باشد.

بزرگان گفته‌اند رُخسار کسی که انار می‌چشد، نیکورنگ است و دلش شاد. گوشت مرغ که طبیعتی سرد و معتدل دارد، نیروبخش است و جان‌افزا.
نوش جان و گوارای وجود