blog
1396/11/18 - 16:11

مواد غذايي مضر در زمان آلودگي هوا

در هنگام بروز پديده آلودگی هوا، هر خوراكي ای كه مانند آلودگی هوا خاصيت اسيدانی داشته باشد، مي تواند آسيب های وارده را تشديد نمايد. اين مواد غذايی عبارتند از :

◊ غذاهای پر چرب بخصوص چربيهای اشباع غذاهای پر پروتئين فست فودها (غذاهای آماده)

◊ مواد غذايی حاوی مواد نگه دارنده مثل چيپس، پفك و انواع کنسرو

اگر در شهرهای پر جمعیت و آلوده زندگی می کنید، از خوردن مواد غذایی زیر برای حفظ تندرستی غفلت نکنید تا از این مهلکه جان سالم به در برید :

*حداقل روزانه دو لیوان شیر

*حداقل 400 گرم سبزی و میوه تازه در طی روز

*غلات سبوس دار

*حداقل یک سیب در طول روز

 منبع: بیتوته