food
food
food
food
food
food
food

مایه‌ی ماکارونی

ماکارونی را این طور که اهالی سرزمین ما می‌پزند و دوست دارند، جای دیگر و در دستور غذاهای غریبه‌ها پیدا نمی‌کنید؛ انگار با گوشت چرخ‌کرده و گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه و رشته‌های دم شده، دیگر قسمتی از فرهنگ و دستورپخت‌های قدیمی ماست. همین است که پختن و خوردنش، آدم را یاد روزگار کودکی می‌اندازد. فقط وقت پخت باید حواس‌جمع باشیم که اگر ماکارونی را دم می‌کنیم، ماکارونی شفته نشود. فلفل و نمک به قدر کفایت باشد و اگر مایه‌ی آماده،‌ مصرف می‌کنیم، مقدار ماکارونی و مایه متناسب باشد که خوراک نه وارفته شود و نه خشک.

اولین خاصیت این خوراک، نفع و خاصیت گوشت است که طبیعتش سرد مایل به اعتدال است و مفید حال زحمت‌کشان و خستگان و البته بسیار نافع برای درمان زردی و یرقان و کم‌خونی و بی‌حالی. گوجه‌فرنگی اشتهاآور است و برطرف‌کننده‌ی ضعف و خستگی و مفید برای قلب و دستگاه گردش خون. پیاز با طبیعت گرمش در این خوراک، سردی گوشت و قارچ را متعادل و هضم خوراک را آسان می‌کند.