food
food
food
food
food
food
food

خوراک لوبیا قارچ

خوراک لوبیا، غذایی ساده و مغذی است؛ مناسب شب‌های زمستانی و دور هم جمع‌شدن‌های شیرین دوستانه و البته روزهایی که خوردن یک غذای ساده را به پلو و چلو ترجیح می‌دهیم. این خوراک که کاملاً از سبزیجات پخته می‌شود، برای آن ها که پرهیز غذایی گوشتی دارند مناسب است و درعین‌حال، قارچ و لوبیای موجود در آن به خوبی جای مواد گوشتی را پر کرده و خوراک را سبک و مفید و خوش‌طعم می‌کند.

لوبیا طبع مایل به گرم دارد و بسیار مغذی است. گاه سخت‌هضم است و برای مادران شیرده، بسیار مفید. برای آن‌ها که گوشت را از چرخه‌ی غذایی حذف کرده‌اند، یک خوراک مُقوّی محسوب می‌شود. دومین خاصیت این خوراک، خاصیت قارچ است که مفید حال خُشک‌مزاج‌هاست و مانع درد معده و روده؛ در نتیجه هضم لوبیا را نیز آسان‌تر می‌کند.

نوش جان و گوارای وجود