food
food
food
food
food
food
food

خورش آلو اسفناج

گوشت و روغن و اسفناج و آلو و پیاز و ادویه با هم که رفاقت کنند و درون قابلمه کنار هم بنشینند‌، خورشی  فراموش‌نشدنی می‌سازند. فقط آشپز باید حواسش باشد که اسفناج زیاد سرخ نشود، زیرا تلخ می‌شود. آلوی زیادی‌پخته هم لِه می‌شود و از چشم و دهن، می‌افتد. به خاطر همین ظرافت‌هاست که بسیاری گفته‌اند پختن را به اهل فن واگذار کرد و تنها غرقِ لذت خوردن پُلوچُلویی لذیذ به نام «آلواسفناج» شد.

در خواص اسفناج گفته‌اند که امراض شش و ریه را معالجه می‌کند و در بهبود انواع سل و تب و التهاب سینه، موثر است. خون‌ساز است و وقتی کنار آلو می‌نشیند، هزار فایده دارد. قدیمی‌ها می‌گویند آلو، تشنگی را برطرف می‌کند و درمان فوری تَب و حرارتِ تُند بدن است.

نوش جان و گوارای وجود