مشتریان سازمانی

head chef

مشتریان سازمانی

هانی، لذت دستپخت مادر

 

تنها یک "برنامه تغییر" مدیریت شده است که قادر خواهد بود (عناصر) درون سازمانی را تحریک به همکاری فی مابین همه واحدها نموده، سازمان را متحول کرده و فرهنگ مشتری مداری را در آن ایجاد کند. بسیاری از سازمان ها، بر این باورند که بکارگیری فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری، آن ها را مبدل به سازمانی مشتری مدار می کند. حال آنکه این شرکت ها نسبت به تغییرات ضروری در کارکنان، و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی بی توجه هستند. سازمان های بسیار کمی هستند که انگیزه مناسب را در کارمندان برای رفتار در راستای همکاری درون سازمانی بوجود می آورند. اگر سازمانی رفتار درونی خود را به سود مشتری تغییر ندهد، قطعا (سازمانی) مشتری مدار نخواهد بود و نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد. افراد، گروه های کاری، و واحدهای سازمانی، باید بیاموزند در درون خود به گونه ای متفاوت رفتار نمایند تا به ایجاد روابط (موثر و پایدار) با مشتری نائل شوند. روابطی که فراتر از به کارگیری فناوری بوده و به مشتری منفعت برساند. هانی مرکزی به ارتباط بین رضایت کارکنان با حفظ و وفاداری مشتری پی برده است. بهبود محیط کاری کارمند و انگیزه وی، تاثیر مثبتی بر رضایت، بهره وری و حفظ کارکنان و نهایتا موجب تاثیر مثبت بر تجربه مشتری خواهد بود.

شرکت الماس درخشان
arsa
barez
bat
bimaran
داروپخش
دخانیات
انرژی
فرودگاه
gesse
goldiran
همرا اول
hcs
ایران گردی
ittic
javid
kosar
logo1
مالیات
mashin
مهر
بانک مهر اقتصاد
مینا
mm
نظام پزشکی
oiec
omid
banke parsian
پویا تب
توسعه صادرات
samen
sharvand
semens
siman
sina
taban
آتیه دماوند
دانا انرژی
بیمارستان عرفان
گلدایران
ایرانسل
جهان نصر
مبنا
مبین سازه
صنایع انرژی
نقش اول کیفیت
oico
بیمه پارسیان
شهرداری تهران